Protest

20. januar var jeg én av fem artister som holdt dugnadskonsert, som en protest mot deponi-planene for uorgansisk farlig avfall i Raudsand. Dette var et utrolig flott arrangement, der mellom 200 og 300 oppmøtte gikk i fakkeltog nedover Tingvollvågen. Vi var sammen om ett fokus: IKJE BRENJ BRUA TE FRAMTIDA

Ikje brennj brua te framtida

Tofotsats

To

Hæm

Ven vinter