Helle Berger fra Det Norske Bondekvinnelag har laget en reportasje om boka mi, høsten 2016.